Po ponad dwustu latach Święty Michał Archanioł wrócił na miejsce

W piątek, 22 grudnia na jarosławskim Rynku odbyło się uroczyste odsłonięcie figury Świętego Michała Archanioła, która stanęła na miejscu dawnej Kolegiaty pw. Wszystkich Świętych. Figura powstała w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego. Poświęcenia figury dokonał abp Adam Szal, metropolita przemyski.

 

Ustawienie figury na jarosławskim Rynku to inicjatywa Elżbiety Kluz, mieszkanki Jarosławia zgłoszona w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego, którą poparło prawie 2 tys. osób. Jej odsłonięcie i poświecenie wpisało się w obchody 700-lecia powstania pierwszej parafii w Jarosławiu.

Odsłonięcia figury dokonali: Waldemar Paluch, burmistrz Miasta Jarosławia, Elżbieta Kluz, wnioskodawczyni projektu, Tadeusz Blajerski, wykonawca figury oraz ks. prał Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. Figurę poświęcił abp Adam Szal, metropolita przemyski.

– Możemy dzisiaj powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ po ponad dwustu latach w to wyjątkowe miejsce wraca wyjątkowa figura – postać Świętego Michała Archanioła – mówił burmistrz Waldemar Paluch, podczas tego wydarzenia.

Włodarz w swoim przemówieniu nawiązał do historii pierwszej parafii w Jarosławiu oraz obchodów roku jubileuszowego, którego zwieńczeniem było właśnie ustawienie figury Świętego Michała Archanioła. – Pomysł ustawienia figury Świętego Michała Archanioła zrodził się na spotkaniu jarosławskiego stowarzyszenia: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” – mówiła z kolei E. Kluz, pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia.

Nadmieniała, że inicjatywa zyskała aprobatę proboszczów jarosławskich parafii, a po rozmowach z władzami miasta postanowiono zgłosić ją w ramach JBO, w celu pozyskania źródeł finansowania. W trakcie swojego przemówienia E. Kluz podziękowała również osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się o tego, aby pomnik Świętego Michała Archanioła mógł stanąć w tym miejscu.

W imieniu wykonawcy figury głos zabrał Dariusz Gamracy, rzeźbiarz z Bud Łańcuckich, który wraz z Markiem Blajerskim, ojcem T. Blajerskiego i Jackiem Osadczukiem, rzeźbiarzem z Ustrzyk Dolnych tworzyli zespół artystów pracujących przy powstaniu pomnika.

– Będąc uczniem Liceum Plastycznego, nigdy sobie nie wyobrażałem, że dostąpię takiej chwili jak dzisiaj – mówił D. Gamracy zwracając uwagę na to, że czas realizacji pomnika był bardzo krótki, dlatego w jego wykonanie zaangażowanych było około 30 osób.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Alicja Zając, mieszkanka Jarosławia, która odczytała napisany przez siebie wiersz o Świętym Michale Archaniele.

 

Z kart historii

Dawny kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych stał u zbiegu ulicy Grodzkiej i Rynku (dzisiejszy plac Św. Michała). Powstał prawdopodobnie w latach 1440-1470. W 1523 r. świątyni nadano godność kolegiaty. Wzniesiona w stylu gotyckim zachwycała górującą nad miastem wieżą o wysokości około 60 metrów. Była jedną z największych i najpiękniejszych świątyń w regionie. 3 lipca 1633 r. na wieży umieszczona został wysoka na około 4 m miedziana i złocona figura Świętego Michała Archanioła, który od tej pory miał opiekować się Jarosławiem i jego mieszkańcami. Warto wspomnieć, że po dziś dzień Święty Michał Archanioł jest patronem Powiatu Jarosławskiego. W 1804 r. doszło tu do wielkiej tragedii. Podczas Mszy św. posąg wraz z fragmentem wieży runął na dach kościoła (zabijając 22 osoby). W 1807 r. władze austriackie zarządziły zburzenie go i wkrótce świątynia przestała istnieć. Zniszczono w ten sposób jeden z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy miasta Jarosławia i kultu religijnego jego mieszkańców. W czasie modernizacji płyty Rynku na pl. św. Michała wykonano obrys znajdującej się w tym miejscu świątyni, aby nawiązać do tego faktu z historii miasta. Dopełnieniem tego jest figura Świętego Michała Archanioła, która tuż przed świętami Bożego Narodzeniem została odsłonięta i poświęcona.

EK