smart

Piątka dla Natury

W zakończonym niedawno roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Jana i Marii Jędrzejowskich w Siedleczce wzięła udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjno-grantowym zorganizowanym w ramach programu „Velvet. Piątka dla Natury”.

 

Szkoła za znalezienie się w pierwszej szesnastce konkursu otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 7 tys. zł i przeznaczyła ją na renowację terenu zielonego przy szkole oraz na nasadzenia drzew. Projekt realizowany był od jesieni 2021 do czerwca 2023 r. Realizatorem projektu była Katarzyna Kurpiel.

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęto modernizację ogrodu szkolnego. W pierwszym etapie realizacji projektu zadbano o nowe nasadzenia. W ogródku pojawiły się hortensje oraz rośliny miododajne. Utworzono dwie rabaty metodą „bez przekopywania” (przyjazną dla gleby i mikroorganizmów w niej żyjących). Powstała nowa rabata, a obok niej ścieżka sensoryczna. Prace ogrodowe wykonano we własnym zakresie, przy udziale pracowników obsługi oraz starszych uczniów szkoły. W ramach projektu wykonano również nowe tabliczki z opisem roślin, stworzono bylinową rabatę oraz modernizację „Hoteliku dla owadów” w ramach szkolnego konkursu. Przygotowano też miejsce do odpoczynku pod niemalże 100-letnią lipą. By zwiększyć świadomość uczniów w temacie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody, zorganizowano „Dzień pszczoły”, podczas którego podsumowano realizację projektu.

DP/SP Siedleczka