ASF w Łazach Kostkowskich

Afrykański pomór świń dotarł do granic Jarosławia. W ubiegłym tygodniu stwierdzono chorobę w stadzie świń w Łazach Kostkowskich. W sierpniu ogniska pomoru zanotowano w Adamówce i Krasnem w powiecie przeworskim. Pierwsze w stadzie liczącym 35 sztuk trzody chlewnej. Drugie w stadzie złożonym z 7 sztuk. Choroba pojawiła się także w Łazach w gm. Laszki. Do prewencyjnego uboju trafiło 85 świń.

 

Intensywny odstrzał dzików, poszukiwanie padłych oraz szeroko zakrojona akcja informacyjna wśród rolników ma powstrzymać szerzenie się afrykańskiego pomoru świń. W sierpniu zanotowano kolejne ogniska pomoru wśród dzików w Adamówce i Krasnem w powiecie przeworskim.

W tym roku w powiecie przeworskim było 37 przypadków ASF. Wszystkie w gminie Adamówka. W powiecie jarosławskim był jeden w gminie Laszki. W sumie stwierdzono chorobę u 61 padłych bądź zastrzelonych dzików w pow. przeworskim i u jednego w powiecie jarosławskim.

Zgodnie z rozporządzeniem wojewody podkarpackiego w powiecie jarosławskim w tym roku ma zostać odstrzelonych 236 dzików. 217 już odstrzelono. W powiecie przeworskim zaplanowano 377. Zastrzelono już 353.

 

Strefy zagrożenia

Obszar zagrożenia ASF podzielono na trzy strefy: żółtą, czerwoną i niebieską. W pierwszej zagrożenie jest najmniejsze. W niebieskiej największe. W niebieskiej znajduje się gm. Adamówka i mała część gm. Sieniawa oraz gm. Wiązownica w obszarze położonym na północ od drogi 867. Strefa czerwona to reszta gm. Sieniawa i część gm.Tryńcza oraz gm. Laszki i część gm. Radymno i Wiązownica. W strefie żółtej znalazła się gm. Chłopice, Rokietnica, gmina miejska Jarosław oraz część Jarosławia i gm. Radymno. W powiecie przeworskim reszta obszaru jest zakwalifikowana do strefy żółtej.

Informacje o zabezpieczeniu swojej hodowli przed pomorem rolnicy znajdą na stronie nadzoru weterynaryjnego https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin.

erka/Fot. DP