12 mld zł dla przedsiębiorców i miast z Polski Wschodniej

Nowa edycja programu dla Polski Wschodniej na lata 2021–2027 to duży sukces negocjacyjny polskiego rządu. To w sumie blisko 12 mld zł, czyli rekordowe 2,65 mld euro, które wesprą podmioty w pięciu dotychczasowych województwach oraz w części regionalnej mazowieckiego (tj. bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

 

Środki te poprawią dostępność transportową, pomogą chronić bioróżnorodność i przyczynią się do rozwoju turystyki w zgodzie z naturą. Nowością w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej będzie także np. możliwość dofinansowania automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz wprowadzenia procesów gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach. Jako nowy obszar wsparcia pojawiają się również inteligentne systemy dystrybucji energii, które pomogą włączać do sieci zieloną energię z OZE. To istotne obszary także z punktu widzenia i potrzeb województwa podkarpackiego.

 

Celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej. Z efektów tego programu będą korzystać wszyscy – mieszkańcy makroregionu Polski Wschodniej, inwestorzy oraz odwiedzający go turyści.

 

Największymi beneficjentami będą samorządy. Trafi do nich ponad 1,3 mld euro, czyli o ponad 300 mln euro więcej niż w zmierzającym do końca Programie Polska Wschodnia 2014–2020. Cieszę się, że samorządy podkarpackie będą mogły wydać te niebagatelne środki na rozwój i poprawę infrastruktury dróg wojewódzkich, rozwój systemów zrównoważonej mobilności miejskiej, na adaptację miast do zmian klimatu, a także na tworzenie i promocję atrakcyjnych, ponadregionalnych szlaków turystycznych. W nowej perspektywie finansowej zwiększy się katalog beneficjentów – obejmie on także miasta średnie, zmagające się z trudnościami społeczno-gospodarczymi. W województwie podkarpackim to: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Przemyśl, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg.

 

Drugą grupą beneficjentów, którzy najbardziej skorzystają z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, są przedsiębiorcy. Na rozwój biznesu przeznaczymy łącznie 500 mln euro. Będziemy kontynuować wsparcie dla start-upów. Małe i średnie firmy wciąż będą mogły liczyć na dofinansowanie inwestycji w procesy wzornicze. Unijne pieniądze trafią też do przedsiębiorców, którzy chcą dostosować swoją działalność do nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych. Szansę na nowe inwestycje zyskają również firmy z branży turystycznej.

 

Zachęcam wszystkich beneficjentów do śledzenia naszej strony www.fepw.gov.pl, na której znajduje się aktualny harmonogram konkursów oraz najważniejsze informacje. Proszę korzystać z możliwości jakie dają fundusze europejskie dla Polski Wschodniej!

 

Podpis do zdjęcia: Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu,
nadzorująca Program Fundusze Europejskie dla Polski