Spotkania Burmistrza z mieszkańcami rozpoczęły się 9 maja.

Rozmawiali o sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców

W minionym tygodniu zakończył się wiosenny cykl spotkań burmistrza z mieszkańcami. Spotkania odbyły się już w siedmiu dzielnicach Jarosławia.

 

Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w poniedziałek, 9 maja w Dzielnicy nr 7. Kolejne miały miejsce w ciągu następnych dni. Bezpośrednie spotkania Burmistrza z mieszkańcami stanowiły okazję do podsumowania działań samorządu miejskiego oraz poinformowania o planowanych działaniach w najbliższym czasie. Dla przykładu w Dzielnicy nr VII w ostatnim czasie przebudowana została m.in. boczna ulicy Kruhel Pełkiński, rozpoczęła się budowa kanalizacji przy ul. Akacjowej, poczynione zostały inwestycje w SP nr 7 i nr 9 oraz dofinansowano budowę dróg i oświetlenia. W Dzielnicy nr VI wykonano m.in. II etap przebudowy ul. Skarbowskiego, chodnik przy ul. Krakowskiej, czy miejsca parkingowe przy ul. Szczepańskiego. Powstał także plac zabaw przy ul. Skarbowskiego oraz oświetlone zostało boisko na os. Sterańczaka oraz Ogródek Jordanowski. W planach znalazła się natomiast budowa żłobka przy budynku Przedszkola nr 1. W Dzielnicy nr V wykonana została m.in. modernizacja dróg wewnętrznych oraz oświetlenia, rozpoczęto przebudowę i remont boiska przy SP nr 2. W Dzielnicy nr IV wykonano m.in. remont ul. Łączności, modernizację boiska przy SP nr 5 oraz zaprojektowano przebudowę ul. Orkana. Natomiast w Dzielnicy nr III zaplanowano m.in. modernizację nawierzchni chodnika na wiadukcie przy ul. 3 Maja oraz wymianę krawężników na granitowe. Przebudowano m.in. ul. Włókienniczą i Basztową.

W Dzielnicy nr 2 wykonano m.in. ogrodzenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Wilsona oraz zamontowano monitoring, a także poczyniono inwestycje w SP nr 1 i MP nr 3.

W Dzielnicy nr 1 udało się m.in. przebudować ul. Boczną Sanową oraz poprawić nawierzchnię podwórza przy ul. Kraszewskiego 10. Rozpoczęto także budowę kanalizacji dla osiedla Garbarze oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Planowana jest natomiast przebudowa ul. Harlendera, Pełkińskiej i Misztale.

Spotkania dają również możliwość bezpośredniego omówienia tematów zgłaszanych przez mieszkańców. Opinie, propozycje i problemy mieszkańcy mogą zgłaszać zarówno w bezpośredniej dyskusji, jak i poprzez wypełnienie krótkiej ankiety, która jest rozdawana pod koniec spotkania.

– Bardzo się cieszę, że wreszcie, po przymusowej przerwie pandemicznej, mogliśmy się spotkać w tak licznym gronie, by znów swobodnie porozmawiać o najważniejszych dla Państwa sprawach. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas i konstruktywne pytania, wskazówki i sygnały – mówił burmistrz Waldemar Paluch po jednym ze spotkań.

 

EK, fot. UM