Przebadają szczątki nosorożców

– Nosorożce włochate z ziemi jarosławskiej zostaną przebadane w ramach międzynarodowego projektu – informuje Elżbieta Sieradzka-Burhardt z działu edukacji i upowszechniania Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Kompleksowym badaniom zostaną poddane kości tych zwierząt przechowywane w muzeum.

 

Nasi praprzodkowie żyjący w okolicy Jarosławia i Przeworska jeszcze kilkanaście tysięcy lat temu spotykali na swojej drodze potężne zwierzęta zaliczane do tzw. megafauny okresu lodowcowego. Obecność mamutów, nosorożców włochatych, olbrzymich jeleni i reniferów, a wraz z nimi dużych drapieżników, jak chociażby niedźwiedź jaskiniowy była dla praczłowieka codziennością. Szczątki tych mega zwierząt znajdujemy dość często. Najczęściej są to kości mamutów i nosorożców.

 

– Miały nawet dwa metry wysokości, pięć metrów długości, ważyły do 3,5 tony… i jeszcze kilkadziesiąt tysięcy lat temu można je było spotkać na ziemi jarosławskiej. Nosorożce włochate – bo o nich mowa – należą do najciekawszych przedstawicieli megafauny, jakie zamieszkiwały nasze tereny w epoce lodowcowej – podkreśla E. Sieradzka-Burhardt.

Kości ogromnych nosorożców od wieków znajdowane są w dolinie Sanu. Wiele z nich trafiło do zbiorów jarosławskiego muzeum. Placówka przechowuje łącznie prawie 30 kości nosorożca, takich jak kości długie kończyn, kręgi, zęby, szczęki, oraz aż dwie prawie kompletne czaszki. Nie tylko te zwierzęta żyły przed wiekami w naszym regionie. W korycie Sanu do dziś znajdywane są kły mamutów i ich zęby. Gazeta Jarosławska wielokrotnie informowała o takich, najczęściej wypłukiwanych przez San, znaleziskach..

Projekt pozwoli dokładniej poznać życie tych fascynujących zwierząt. – Szczątki nosorożców z okolic Jarosławia zostaną kompleksowo przebadane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „WOOLRHINOPOLI”, którego kierownikiem jest prof. Kamilla Pawłowska z Instytutu Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Grant przewiduje zebranie informacji o nosorożcach włochatych z terenu Polski i porównanie ich ze szczątkami z wybranych krajów Europy. Kości będą badane pod względem przynależności do określonego gatunku nosorożca, wieku śmierci, płci oraz zmian związanych z przebytymi chorobami lub urazami. Specjalistyczna analiza datowania radiowęglowego pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kiedy dokładnie żyły te zwierzęta. Przewidywane są także badania DNA – wyjaśnia E. Sieradzka-Burhardt.

W zbiorach jarosławskiego muzeum znajduje się bogaty zbiór kości ssaków kopalnych żyjących na naszych terenach w okresie plejstocenu. Najliczniej reprezentowane są kości mamutów. Są to zęby, ciosy, kości nóg i fragmenty czaszek. Oprócz kości nosorożca włochatego są też poroża jelenia olbrzymiego i renifera, części czaszek żubra i tura. Wszystkie znaleziska pochodzą z doliny Sanu w okolicach Jarosławia.

Erka/Muzeum Jarosław