Pamięci ofiar II wojny światowej

W piątek, 1 września, pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa odbyły się miejskie obchody poświęcone pamięci ofiar II wojny światowej.

 

Najpierw o godz. 4.45 pod pomnikiem zapłonął symboliczny znicz. Główna część uroczystości miała z kolei miejsce w południe. Były wystąpienia zaproszonych gości, apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, służb mundurowych, organizacji i stowarzyszeń, społeczności szkolnych, jak również mieszkańcy Jarosławia.

DP