Zrobili klimatyczny zakątek

Szkoła Podstawowa im. prof. Stefana Myczkowskiego w Jankowicach wzięła udział w konkursie dla szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego na wykonanie przez uczniów tzw. „Klimatycznego Zakątka”.

 

– Celem konkursu było zwrócenie uwagi na potrzebę przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatycznym jakie następują w skali globalnej, regionalnej i lokalnej – mówi koordynator konkursu w Jankowicach Ewa Szylar. Do wykonania „Klimatycznego zakątka” została powołana „szkolna grupa klimatyczna”, w skład której weszło 16 uczniów z klas V i VIII. Na terenie szkoły został wydzielony teren, dostosowany do sadzenia roślin. Członkowie szkolnej grupy klimatycznej zasiali łąkę kwietną oraz zasadzili sadzonki roślin i krzewów, które stworzyły przyjazny mikroklimat dla owadów. Wybrano takie rośliny, które będą przyciągać owady swoim wyglądem i zapachem. W dalszej kolejności, na zajęciach uczniowie wykonali hotele dla owadów oraz zaprojektowali i wykonali zbiornik „łapacz” na wodę deszczową. Przy wsparciu rodziców wykonano ogrodzenie. – Wszystkie materiały, z których urządzono „Klimatyczny zakątek” są wyłącznie pochodzenia naturalnego bądź z recyklingu. Mając na uwadze słowa naszego patrona, prof. Stefana Myczkowskiego: „Przyroda ziemi obejdzie się no pewno bez człowieka. Po zatracie gatunku ludzkiego istniałaby nadal. Natomiast człowiek bez przyrody istnieć nie może” stworzyliśmy „Klimatyczny zakątek” aby chronić bioróżnorodność i podkreślić, że od małych działań, pozornie niezauważalnych zaczyna się wielka akcja ochrony Ziemi, człowieka i klimatu – mówi E. Szylar.

 

Red.