Wystawa w „katoliku”

W ramach przygotowań do obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke w Jarosławiu została zainstalowana wystawa Instytutu Pamięci Narodowej poświęcona Władysławowie Kobie (1914-1949), oficerowi służby stałej Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

 

Dzięki ekspozycji uczniowie mogą szerzej zapoznać się z życiem pochodzącego z Jarosławia „Żołnierza Niezłomnego”, który organizował w czasie okupacji akcje zbrojne i dywersyjne na terenie Obwodu Jarosław oraz popełnił funkcje kierownicze w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawisłość”. Władysław Koba został skazany za działalność niepodległościową na karę śmierci w 1947 r. Dwa lata później wyrok wykonano na Zamku Lubomirskich w Rzeszowie. Jego ciało zostało potajemnie złożone w zbiorowej mogile na terenie cmentarza w Zwięczycy. Sąd Warszawski Okręgu Wojskiego zrehabilitował go w 1992 r. następującymi słowami: Wolność i Niepodległość Najjaśniejszej Rzeczypospolitej były treścią Jego życia i za te wartości swoje młode życie oddał. Państwowy pogrzeb Władysława Koby odbył się w 2016 r. Zgodnie z wolą syna doczesne szczątki majora złożono w rodzinnym grobowcu w Przemyślu obok żony i córki. Mieszkańcy Jarosławia upamiętnili tego niezwykłego bohatera ufundowaniem pomnika. Imieniem Władysława Koby został też oznaczony 4. Batalion Lekkiej Piechoty 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Red.