Wiesław Strzępek oraz Janusz Szkodny wiceprzewodniczącymi

Podczas II sesji Rady Miasta Jarosławia radni w tajnym głosowaniu wybrali wiceprzewdniczących. Zostali nimi Wiesław Strzępek oraz Janusz Szkodny.

 

Przypomnijmy, że przewodniczący Rady Miasta Jarosławia został wyprany podczas pierwszej sesji rady. Został nim Piotr Kozak. Natomiast wyboru wiceprzewodniczących dokonano podczas następnych obrad. Do pełnienia tej funkcji zgłoszono trzy kandydatury: Janusza Szkodnego zaproponował Piotr Kozak, Agnieszkę WywrótMagalena Cisek-Skiba, zaś Wiesława StrzępkaPatryk Bielecki.

Następnie powołana została komisja skrutacyjna w składzie: Jolanta Makarowska, Maciej Dymnicki oraz Mariusz Walter, która przeprowadziła głosowanie. Jej wyniki przedstawił M. Walter, przewodniczący komisji. W wyniku tajnego głosowania dwóch kandydatów uzyskało po 20 głosów. Byli to Janusz Szkodny oraz Wiesław Strzępek. Tym samym objęli oni funkcję wiceprzewodniczących. Trzecia kandydatka Agnieszka Wywrót nie uzyskała wymaganej ustawowo liczby głosów. Zagłosowało na nią 10 radnych. Wymaganych było 11 głosów.

EK