W podzięce za rolniczy trud

Dożynki Gminy Przeworsk w tym roku zorganizowano w sołectwie Grzęska. Już kilka dni wcześniej miejscowość przyozdobiona została starannie wykonanymi, pomysłowymi dekoracjami, kojarzącymi się z tematyką dożynek.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce. Wzięły w niej udział władze gminy z wójtem Danielem Krawcem na czele, lokalne stowarzyszenia i organizacje oraz mieszkańcy. Nie zabrakło oczywiście też pięknie przystrojonych wieńców dożynkowych, których w tym roku było 16. Następnie barwny korowód wraz z Gminną Orkiestrą Dętą i Mażoretkami przeszedł na stadion sportowy, gdzie odbyła się dalsza część dożynkowa, m.in: uroczyste przekazanie i dzielenie chleba oraz prezentacja wieńców dożynkowych.

Oczywiście nie zabrakło też różnorodnych atrakcji dla małych i dużych – od dmuchańców po konkursy i koncerty. Pogoda dopisała, na stadion w Grzęsce przybyło więc wielu mieszkańców gminy i nie tylko. Gwiazdą wieczoru był zespół Liber & InoRos, później odbyła się zabawa taneczna z zespołem Silence.

Gminne Dożynki były też okazją do przeprowadzenia I etapu konkursu kulinarnego pn. „Bitwa regionów”, którego celem jest promocja regionalnych potraw, promowanie i informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach ich produkcji i systemie jakości, a także wspieranie aktywności kół gospodyń wiejskich. To nie jedyny konkurs kulinarny jaki odbył się tego dnia – drugim był finał Przeglądu potraw regionalnych KGW „O Złoty Garniec”. Podczas dożynek prowadzona była też zbiórka na rzecz Poli Matuszek walczącej z SMA.

Wydarzenie zostało zorganiozowane przez Wójta Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz społeczność Wsi Grzęska.

 

DP/UG Przeworsk