W 50 rocznicę śmierci Michała Zielińskiego

Michał Zieliński urodził się 15 września 1905 roku w Jarosławiu   Gdy miał 5 lat, stracił ojca   i poznał smutną niedolę sieroty. Trudności materialne pozwoliły mu zaliczyć edukację tylko na poziomie szkoły powszechnej im. Piotra Skargi w Jarosławiu. W wieku 14 lat podjął pracę fizyczną jako pomocnik murarza, potem pracował jako ślusarz i stolarz. Następnie wstąpił do służby wojskowej w 3 Pułku Piechoty Legionów w Jarosławiu. Jego muzyczne zdolności pomogły mu dostać się do orkiestry pułkowej, w której grał na oboju, flecie i perkusji. Skomponował dużą ilość utworów muzycznych oraz napisał wiele tekstów piosenek. Najpopularniejszą z nich jest bez wątpienia piosenka żołnierska „Serce w plecaku” Napisana została w 1933 roku dla potrzeb doraźnie zorganizowanej rewii wojskowej w Truskawcu. Były próby przywłaszczenia tekstu przez inne osoby, ale bezskuteczne. Autor przedstawił niezbity dowód w postaci oryginału podpisanego jego imieniem i nazwiskiem. Do autorstwa pieśni przyznawało się siedem osób. Piosenka ta od razu stała się bardzo popularna i do dziś jest wykonywana przez znanych artystów. Piosenkę tę śpiewali partyzanci, żołnierze polscy wszystkich frontów i więźniowie obozów koncentracyjnych. W czasie okupacji wydawnictwo Gebethnera i Wolffa opublikowało konspiracyjne słowa i melodię. Piosenka występuje w filmie, zrealizowanym w 1949 roku pt. „Zakazane piosenki”. Oprócz tej sławnej piosenki   Michał Zieliński pozostawił trzynaście brulionów utworów, np. cykl „Piosenki i wiersze różne”, zapiski, teksty wierszy z okresu przedwojennego, notatki osobiste, teksty różnych wierszy, maszynopisy okolicznościowe, upamiętniające miejsca walk i straceń na terenie powiatu i miasta Jarosławia.   Bez akcentowania jego dalszych zasług w promowaniu Jarosławia niemal na całym świecie, bez wątpienia zasługuje na bardziej godne upamiętnienie od skromnej treści na tablicy kasyna garnizonowego. Michał Zieliński zmarł 14 listopada 1972 roku, został pochowany w rodzinnym grobowcu na Starym cmentarzu w Jarosławiu.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”