Ustalili wynagrodzenie wójta

W maju miały miejsce pierwsze sesje nowo wybranej Rady Gminy Adamówka IX kadencji.

 

Pierwsza sesja, podczas której odbyło się zaprzysiężenie nowego wójta Jacka Kierepki, odbyła się 7 maja. Kolejna miała miejsce dwa tygodnie później, 21 maja. W obradach udział wzięło 15 radnych, a poprowadził je przewodniczący Rady, którym został Artur Lisik. Wiceprzewodniczącymi Rady są z kolei Agnieszka Działo i Tadeusz Stącel. W sesji uczestniczyli również m.in. wójt Jacek Kierepka, zastępca wójta Edward Jarmuziewicz, sekretarz Łukasz Kominko, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Adamówce Malwina Misiąg, skarbnik Anna Skórska oraz sołtysi.

Jednym z ważniejszych punktów obrad było podjęcie uchwały dotyczącej wysokości wynagrodzenia dla wójta. Radni zdecydowali o kwotach „po środku” pomiędzy minimalną

a maksymalną wysokością wynagrodzenia regulowaną ustawą, argumentując że w każdej chwili, gdy będą widzieć „owoce pracy” nowego wójta, wynagrodzenie będzie można podwyższyć. Ostatecznie stanęło na ustaleniu kwoty, na którą złożyło się wynagrodzenie zasadnicze (9.225 zł), dodatek funkcyjny (2.835 zł), dodatek specjalny (3.618 zł) oraz dodatek za wieloletnią pracę (1.845 zł), co razem daje 17.523 zł. „Za” głosowało 12 radnych, „przeciw” 2, a 1 z nich wstrzymał się od głosu.

 

DP/UG Adamówka