Stare remizy OSP: Remiza w Rączynie

W Rączynie, miejscowości należącej do gminy Kańczuga, Ochotnicza Straż Pożarna została zorganizowana w 1913 r. Z funduszy zebranych przez mieszkańców wsi zakupiono sikawkę czterokołową konną, 13 hełmów strażackich, pasów oraz toporków dla każdego strażaka.

 

Z powodu brak remizy strażackiej we wsi sprzęt strażacki przechowywano w stodole gospodarza Waleriana Kubickiego, która w 1914 r. spłonęła. Zniszczeniu uległ także sprzęt strażacki. Wraz z wybuchem I wojny światowej strażaków powołano do wojska, jednak działalność OSP nie zanikła. Utworzono ją z młodzieży wsi oraz wyposażono

w wyremontowany po pożarze sprzęt strażacki.

W czasie wybuchu kolejnej wojny w 1939 r. działalność OSP Rączyna zanikła i wieś została bez strażaków. Dopiero w 1942 r. utworzyła się na nowo, rozwinęła i była gotowa walczyć z żywiołem ognia. W 1949 r. OSP zakupiła motopompę strażacką typu M-800, pojawiła się też myśl o budowie nowej remizy strażackiej, przy wykorzystaniu wiedzy swojego rodaka, inż. Jana Krowickiego, do opracowania dokumentacji.

Po zgromadzeniu materiału budowlanego m.in. kamieni, cegły, żwiru i cementu budowa rusza w 1957 r. i trwa aż do 1966 r. Nowa remiza to duży piętrowy budynek, w którym oprócz pomieszczeń na sprzęt strażacki znajduje się też duża sala widowiskowa służąca życiu kulturalnemu całej miejscowości. Strażacy ochotnicy w remizie organizują stałe kino dźwiękowe, dzięki zakupionej przez siebie, nowoczesnej jak na tamte czasy, aparaturze dźwiękowej. OSP staje się organizacją kulturalno-twórczą wsi.

Dzięki swej aktywności straż otrzymuje samochód strażacki Betford z całym wyposażeniem i staje się dobrze wyposażoną, wyszkoloną oraz nowoczesną Ochotniczą Strażą Pożarną w gminie Kańczuga.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Remiza OSP Rączyna oddana do użytku w 1973 r./ fot. zbiory muzeum