Stare remizy OSP: Remiza w Lipniku

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku datuje swoje powstanie na rok 1955, a jej inicjatorem i założycielem był ówczesny sołtys Antoni Rulas.

 

Już w 1956 r. straż posiadała motopompę M-200 z całym wyposażeniem. Była jednostką prężnie rozwijającą się i działającą aktywnie. Jedynym jej problemem był brak remizy strażackiej. Sprzęt przeciwpożarowy, zapewne jak w wielu innych miejscowościach, przechowywany był w zabudowaniach prywatnych strażaków ochotników.

Problem ten powoli zaczął znikać, kiedy to OSP w 1958 r. otrzymała 50 arów działki na budowę domu strażaka. Po siedmiu latach w 1965 r. został powołany Komitet Budowy remizy oraz przystąpiono do prac. Podczas budowy natrafiono na duże trudności. Na placu budowy odkryto źródła wody podskórnej, która uniemożliwiała wykonanie fundamentów. Trudności te zostały pokonane, dzięki dużej pomocy zaangażowanych mieszkańców wsi oraz jakości ich pracy.

W 1966 r. budynek nowej remizy stał już w stanie surowym, a w roku następnym dokonano zakończenia budowy. W jednej części budynku znajdowały się pomieszczenia na sprzęt przeciwpożarowy, natomiast w drugiej ośrodek społeczno-kulturalnego życia wsi. Remiza OSP stała się również wiejskim domem ludowym. Wybudowano ją kosztem 549 tys. zł, z czego 298 tys. zł to czyny społeczne członków OSP oraz mieszkańców wsi. Dużym zaangażowaniem podczas budowy wykazali się także prezes OSP Antoni Rożek oraz naczelnik OSP Piotr Wolano.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

 

Budowa remizy strażackiej w Lipniku, 1965 r./ zbiory muzeum