Reklama w Gazecie Jarosławskiej

„Gazeta Jarosławska” jest doskonałym nośnikiem reklamy. Z doświadczeń naszych stałych Klientów jesteśmy przekonani o skuteczności reklamy w Gazecie.


Podstawowe dane:

Tytuł prasowy: Gazeta Jarosławska
Periodyczność: tygodnik
Tematyka: społeczno – informacyjna
Zasięg: powiat jarosławski, powiat przeworski
Nakład: 8000 egz.
średnia sprzedaż: 95 proc.

Parametry techniczne gazety:

Format: A3 / 28 stron
Kolor: Pełny kolor CMYK
Pliki graficzne: CDR 9.0, JPEG, TIFF – min. 300 dpi, CMYK
Pliki tekstowe: Rich Text Format – RTF