Redakcja

ADRES REDAKCJI I BIURA OGŁOSZEŃ:

Rynek 26, 37-500 Jarosław. tel./fax 16 623-07-25

www.jaroslawska.pl

e-mail: gazeta@jaroslawska.pl


Dział Reklamy:
tel. 16 623-07-25, e-mail: reklama@jaroslawska.pl

Dział Sportowy:
tel. 691-670-697, e-mail: sport@jaroslawska.pl

Dziennikarze: tel.16 623-07-24


Redaktor Naczelny / Właściciel: Agnieszka Sosna
Redaktor prowadzący / Szef Redakcji: Tomasz Strzębała, e-mail: t.strzebala@jaroslawska.pl
Sekretarz Redakcji: Elżbieta Szajner, e-mail: e.szajner@jaroslawska.pl
Kierownik Działy Reklamy i Promocji: e-mail: reklama@jaroslawska.pl
Dział Sportowy: Tomasz Strzębała, e-mail: sport@jaroslawska.pl


Redaguje Zespół:

Dominika Prokuska – e-mail: d.prokuska@jaroslawska.pl
Ewelina Kłak – e-mail: e.klak@jaroslawska.pl
Aleksandra Sosna – e-mail: a.sosna@jaroslawska.pl
Sebastian Niemkiewicz, Marcin Sobczak