Przeworsk ekologicznie

Burmistrz Miasta Przeworska majową „Imprezą Ekologiczną” zakończył realizację projektu „Przeworskich uczniów edukacja – ochrony środowiska akcja”.

 

W ramach projektu ogłoszono dwa konkursy dla uczniów przeworskich szkół. Pierwszy z nich o nazwie „Segreguję=zyskuję” zrealizowany został jesienią 2023 r., drugi pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów” – wiosną 2024 r. Ponadto zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do przeprowadzania lekcji edukacyjnych w szkołach, tj.: zestaw kolorowych pojemników do segregacji odpadów oraz 15 szt. domków dla owadów wraz z ich wypełnieniem. W ramach projektu przeprowadzono kilkanaście lekcji pokazowych z budowy domków dla owadów. Uczniowie otrzymali materiały i samodzielnie uczyli się wypełniać domki, co sprawiało im niezłą frajdę.

Najważniejszym wydarzeniem podsumowującym projekt była Impreza Ekologiczna, która odbyła się 22 maja na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku. Podczas imprezy zorganizowano stoiska tematyczne z ekspertami, m.in. konsultantem programu „Czyste Powietrze” z Kańczugi, przedstawicielami Nadleśnictwa Kańczuga, PGW Wody Polskie z Krosna, Fundacji BEE Life spod Rzeszowa oraz Przeworskiej Gospodarki Komunalnej. Ta ostatnia zapewniła szczególną atrakcję – prawdziwą śmieciarkę, do której „kierowania” zgłaszało się wielu ochotników.

Projekt był realizowany jako zadanie pn. „Przeworskich uczniów edukacja-ochrony środowiska akcja!” w ramach dotacji otrzymanej z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” Część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Dzięki dotacji uczestnicy konkursów otrzymali wspaniałe nagrody, a uczniowie w szkołach ciekawe pomoce dydaktyczne.

Celem projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką segregacji odpadów, roślinności miododajnej, bioróżnorodności, ochrony owadów pożytecznych i dzikich zapylaczy, ochrony gatunków chronionych prawem oraz zrównoważonego rozwoju i GOZ.

 

Konkurs

Podczas imprezy rozstrzygnięto też konkurs pn. „Schronienie dla was, pożytek dla nas – domki dla owadów” . Do konkursu wpłynęło 21 zgłoszeń od uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną różnorodności biologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych i zachęcenie do rodzinnego tworzenia domków dla owadów. Z uwagi na fakt, że poziom wykonania był bardzo wysoki komisja postanowiła przydzielić po dwie nagrody ex aequo za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zajęli: Aleksandra Konieczny i Jakub Jarosz, drugie: Julita Bułaś i Wiktoria Leja, trzecie: Zofia Jarosz i Franciszek Ulman. Wyróżnienia otrzymali: Filip Demanko, Filip Rosadziński, Stanisław Jarosz, Filip Wołowiec, Emilia Filip, Lena Jabłońska, Urszula Klich oraz Lena Kurek.

DP/UM Przeworsk