Medale otrzymało ośmiu pracowników Urzędu Gminy Wiązownica z ponad 30-letnim stażem pracy.

Prezydent RP A. Duda odznaczył pracowników Urzędu Gminy Wiązownica

Ośmiu pracowników Urzędu Gminy Wiązownica otrzymało odznaczenia państwowe przyznane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę. Aktu dekoracji w jego imieniu dokonała Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacki.

 

Uroczystość wręczenia złotych medali najbardziej zasłużonym pracownikom urzędu odbyło się w poniedziałek, 22 maja i zbiegało się z obchodami Dnia Pracownika Samorządowego. Odznaczenia zostały przyznane po raz pierwszy w historii Gminy Wiązownica. Nadał je Andrzej Duda, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wójta Krzysztofa Strenta.

Medalem Złotym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Elżbieta Brzuchacz, Urszula Chudzik, Lidia Frendo, Małgorzata Karakuła, Maria Mazur, Grażyna Skrzypek, Barbara Socha oraz Józef Osowski.

Swoje uznanie za lata sumiennej i rzetelnie wykonywanej pracy wyraził K. Strent, wójt gminy Wiązownica. Do życzeń i gratulacji dołączyła się wicewojewoda J. Sawicka oraz obecny na uroczystości senator Mieczysław Golba.

Zasłużeni pracownicy otrzymali listy gratulacyjne i nagrody pieniężne. Uroczystość prowadziła Anna Wilk, sekretarz Urzędu Gminy. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział: Jan Kipczak oraz Stanisław Krupa, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Witold Dobosz, skarbnik Urzędu Gminy, pracownicy Urzędu Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z dyrektorem Arturem Żołyniakiem, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z kierownik Martą Kruk-Kędzior, Centrum Usług Wspólnych wraz z kierownikiem Małgorzatą Karakułą, oraz Domu Senior+ w Radawie wraz z kierownikiem Iwoną Kubiak.

 

EK