Pół wieku razem

W czwartek, 9 maja, kolejne pary przeworszczan świętowały jubileusz Złotych Godów, czyli 50-ciu wspólnie przeżytych lat w związku małżeńskim.

 

Uroczystość odbyła się w Ratuszu, gdzie okolicznościowe medale wręczyli burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz kierownik USC Robert Dybaś.

Tego dnia świętowały następujące pary: Maria i Jan Depciuchowie, Maria i Franciszek Karasiowie oraz Anna i Marian Tulejowie. Czwartej parze, Stanisławie i Władysławowi Połonkiewiczom medale oraz okolicznościowe kwiaty i upominki zostały, ze względów zdrowotnych, przekazane w domu.

Dostojni małżonkowie oprócz podejmowanych wyzwań zawodowych wychowali dzieci i doczekali się wnuków i prawnuków.

DP/UM Przeworsk