Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W niedzielę, 25 lutego, w Bazylice Ducha Św. w Przeworsku rozpoczęły się Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

 

Obchody miały na celu uczczenie pamięci bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Były także wyrazem hołdu dla żołnierzy niezłomnych związanych z naszym regionem: braci Tadeusza i Edwarda Cieślów pochodzących ze Studziana oraz ks. Antoniego i Stanisława Olejarków z Grzęski.

W intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego została odprawiona Msza Św. Eucharystii przewodniczył dziekan Dekanatu Przeworsk archiprezbiter łańcucki, ks. prałat Tadeusz Gramatyka. Program patriotyczny przygotował Zespół Wokalno-Instrumentalny „Bella Voce” ze Studziana pod opieką Tadeusza Kałamarza. Dalsza część uroczystości rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt flagi państwowej oraz odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminy Przeworsk z siedzibą w Świętoniowej pod batutą Mikołaja Bukowińskiego. Następnie słowa do uczestników skierował wójt Gminy Daniel Krawiec, który zaznaczył jak ważne jest to dla nas święto oraz jak dzisiaj trzeba budować postawy patriotyczne. Głos zabrali też: poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca oraz dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Irena Kozimala. Podziękowanie za pamięć i organizację wydarzenia złożył siostrzeniec Braci Cieślów, Jan Tabak. Następnie Apel Poległych odczytał por. Maciej Kołodziej, po czym Wojskowa Asysta Honorowa pod dowództwem por. Bartłomieja Groszkowskiego, wystawiona przez 14. Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu, oddała salwę honorową. Cześć pamięci bohaterom podziemia antykomunistycznego z terenu gminy została oddana poprzez złożenie przez poszczególne delegacje wiązanek i zapalenie zniczy przy tablicach pamiątkowych żołnierzy niezłomnych: Tadeusza i Edwarda Cieślów znajdującej się kruchcie bazyliki oraz ks. Antoniego i Stanisława Olejarków widniejącej na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce.

Wyjątkowa okazja do złożenia hołdu bohaterom odbyła się z udziałem wojska, młodzieży klas mundurowych, harcerzy, pocztów sztandarowych, rodziny niezłomnych bohaterów ze Studziana i Grzęski oraz zaproszonych gości. Uroczystość dopełniło otwarcie ekspozycji militariów oraz umundurowania Wojska Polskiego w WDK w Grzęsce.

Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Przeworsk i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku.

Druga część Gminnych Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” już w najbliższą niedzielę, 3 marca. Będzie to X edycja Biegu Tropem Wilczym.

DP/GOK Przeworsk