Podczas Mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru.

OSP Łowce otrzymało sztandar

W niedzielę, 17 lipca odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowcach oraz nadania złotego znaku Związku OSP RP.

 

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Marcina w Łowcach. Po wspólnej modlitwie uczestnicy tego wydarzenia udali się na plac przed przy świetlicy wiejskiej, gdzie przygrywała Strażacka Orkiestra Dęta z Rokietnicy.

Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt głos zabrał Andrzej Homa, wójt gminy Chłopice.   Następnie druh Tomasz Strawa odczytał rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowcach, po czym zaproszeni gości wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru.

Następnie odbyło się przekazanie sztandaru przez druha Adama Ćwika, Augusta Ćwika i Henryka Gdyka prezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej w Rzeszowie druhowi Witoldowi Kazienko, który kolejno przekazał sztandar prezesowi OSP Łowce – Grzegorzowi Zubowi.

Pod koniec uroczystości zasłużonym strażakom ochotnikom z Łowiec zostały wręczone medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Złoty medal otrzymał druh Marian Gilarski oraz Henryk Gdyk. Srebrne medale odebrali: Adam Gilarski, Szymon Pawlik i Łukasz Pawlik. Natomiast brązowymi medalami odznaczeni zostali: Dariusz Sas i Jacek Czerwiński.

Odznaki wzorowego strażaka za zasługę dla pożarnictwa otrzymali: Gabriel Gilarski, Mateusz Zub, Marcin Zub i Rafał Gałuszka. Po zakończeniu ceremonii nastąpiły przemówienia zaproszonych gości i podziękowania za pełną oddania służbę.

 

Opr. EK, fot. UG