Muzeum podsumowało 2023 rok

Na stronie internetowej Muzeum w Przeworsku można znaleźć pełne sprawozdanie z działalności w 2023 roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze liczby.

 

Przeworskie Muzeum w 2023 roku:

– pozyskało 103 muzealia i 268 fotografii;

– 65 przekazanych książek do Biblioteki Naukowej;

– ponad 55 przeprowadzonych kwerend;

– 8 wystaw czasowych w Galerii Magnez, 1 w Pałacu – w Sali Balowej, 1 w Muzeum Pożarnictwa, 1 przy Domku Ogrodnika oraz 2 w formie plenerowej (we współpracy z Muzeum Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką im. Rodziny Ulmów w Markowej oraz Zakładem Narodowym im. Ossolińskich);

– 80 lekcji muzealne – 20 tematów;

– organizacja łącznie 25 imprez kulturalnych;

– 15 koncertów, 2 promocje wydawnictw;

– 160 informacji w mediach w tym: 107 artykułów w gazetach regionalnych, 19 reportaży w programach telewizyjnych, 28 audycji radiowych, 6 materiałów online za pomocą profilu społecznościowego FB oraz kanałów YT Muzeum i Powiatu Przeworskiego;

– 220 postów na Facebook Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy;

– 60 wpisów na Instagramie;

– 64 wpisy na stronie www.muzeum.przeworsk.pl (liczba odsłon strony – 3 875 059);

– 3 publikacje wydawnicze: „Od wstępnej środy do Zielonych Świątek” K. Ignas, „Katalog zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku” W. Kruka, „Bożogrobcy Przeworscy” pod red. Ł. Mroza i Sz. Wilka;

– 2 projekty z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

– prace inwestycyjne: „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku” na kwotę 5 586 219 zł; „konserwacja techniczna i estetyczna kaplicy w pałacu Lubomirskich w Przeworsku II etapy” na łączną kwotę ponad 98 tys. zł.

– frekwencja łącznie 16.370 osób, wzrost w porównaniu z 2022 r.

Ponadto:

– Muzealny Oscar: przeworskie Muzeum zostało nagrodzone w „43. Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022” za „Konserwację samochodu pożarniczego Star 20 z 1953 r. ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku” w kategorii Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury;

– odnalezienie przez pracowników Departamentu Restytucji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na aukcji w Japonii obrazu Madonna z Dzieciątkiem, polskiej starty wojennej z Pałacu Lubomirskich w Przeworsku – obraz eksponowany do 25 lutego w Saloniku Różowym Pałacu;

– przeprowadzenie procedury sprowadzenia szczątków Ostatniego Ordynata Przeworskiego Księcia Andrzeja Lubomirskiego z Jacarezinho do Polski.

 

Muzeum w Przeworsku