Komputery dla uczniów i książki do bibliotek szkolnych w Gminie Jarosław

Gmina Jarosław przystąpiła do programów organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pozyskano Grant „Zdalna Szkoła” w kwocie 59 999,95 zł. Dzięki tym środkom zakupiono 27 laptopów, które rozdysponowano wśród uczniów z terenu Gminy do prowadzenia zdalnego nauczania.

Z tego samego programu uzyskano Grant „ Zdalna szkoła +” w kwocie 104 984,00 zł. Za otrzymane dofinansowanie zostaną zakupione 44 laptopy, które w najbliższym czasie zostaną przekazane uczniom z naszych szkół. W ramach Projektu pt. „Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław” zakupiono kolejne 27 laptopów do zdalnego nauczania uczniów będących w w/w projekcie na kwotę 58 112,39 zł.

Komputery zostały przekazane przez Wójt Gminy Jarosław Elżbietę Grunt dyrektorom szkół, a następnie zainteresowanym uczniom. Wszystkie wymienione działania nie wymagały wkładu własnego, natomiast pozyskano w sumie 222 224,73 zł.

Dodatkowo w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa„ pozyskano kwotę 32 000,00 zł. W tym programie wymagany był wkład własny Gminy, który wynosi 8 000,00 zł. Celem projektu jest doposażenie bibliotek szkolnych w dodatkowe książki.

Czekamy również na rozstrzygnięcia złożonych wniosków: „Posiłek w szkole i w domu” – na kwotę 210 000,00 zł oraz wniosek na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej na kwotę 75 000,00 zł. Wszystkie pozyskane laptopy, z których obecnie korzystają uczniowie, po ustaniu pandemii koronawirusa wrócą na wyposażenie szkół.

TP