Kolejny etap prac ukończony

Pod koniec grudnia zakończono kolejny etap prac przy zabytkowym budynku lokomotywowni i hali napraw w Przeworsku.

 

Głównymi celami prac było przywrócenie dawnej świetności zabytkowemu budynkowi lokomotywowni i hali napraw oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej kolei wąskotorowej, która posiada wyjątkową wartość historyczną dla dziedzictwa kulturowego regionu. Budynek lokomotywowni i hali napraw pełni funkcję magazynową obsługi lokomotyw oraz wagonów kolei wąskotorowej Przeworsk – Dynów. Remont budynku lokomotywowni i hali poprawił stan techniczny obiektu, zabezpieczył tabor w nim stacjonujący oraz wpłynął na bezpieczeństwo pracowników obsługujących kolejkę wąskotorową.

Realizacja zadania jest kolejnym działaniem Powiatu Przeworskiego kontynuującym wcześniej podejmowane prace związane z kompleksową modernizacją linii kolei wąskotorowej wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym budynkami. W 2019 r. został przeprowadzony I etap prac przy budynku B, polegający na remoncie konstrukcji nośnej dachu, wymianie pokrycia dachowego z eternitu na płyty warstwowe wraz z rynnami i rurami spustowymi oraz wykonanie instalacji odgromowej i częściowo elektrycznej.

Całkowita kwota zadania to blisko 419 tys. zł, z czego dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków wyniosła ponad 190 tys. zł. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Przeworskiego.

DP/fot. Powiat Przeworski