Jest starszy herb, czy nie?

Projekt nowych symboli Miasta i Gminy Kańczuga wywołuje emocje nie od dziś. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby miała odnaleźć się starsza pieczęć z herbem, co wykluczałoby projekt przygotowany przez firmę wynajętą przez gminę.

 

Przypomnijmy, że część mieszkańców gminy Kańczuga była przeciwna opracowaniu nowego herbu deklarując tym samym przywiązanie do obecnych symboli. Mieszkańcy mają też wątpliwości co do wyboru firmy, która tym się zajmuje. Urzędnikom z kolei zarzucają, że nie konsultowano z nimi tych zmian. Za koronny argument dla nowego herbu urząd przedstawiał fakt, że obecne symbole nie spełniają norm Komisji Heraldycznej i trzeba tę kwestię uporządkować. Firma, której zlecono opracowanie nowych symboli przygotowała je na podstawie odnalezionych archiwalnych źródeł. Głośno w tej sprawie było w lutym br. Teraz pojawiła się informacja jakoby w archiwach kościelnych miała odnaleźć się starsza pieczęć herbowa, do której wybrana przez gminę firma nie dotarła. Czy to prawda?

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze na dziś nie posiada udokumentowanych informacji na temat wzoru starszej pieczęci, niż ten który został opracowany przez projektantów projektów symboli Miasta i Gminy Kańczuga. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła do Urzędu ostateczna opinia Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast pierwsza opinia wstępnie akceptowała przedstawiony projekt herbu, wskazując na konieczność uzupełnia w zakresie pozostałych projektów w tym flagi i odznaki honorowej, co też tut. Urząd uczynił. Natomiast dokumentacja, która została przesłana do Komisji przez tut. Urząd zawiera podparte dowodami archiwalnymi materiały w zakresie przedstawionego do zaopiniowania projektu herbu – poinformowała sekretarz UMiG Kańczuga, Teresa Argasińska dodając, że urząd oczekuje na decyzję Komisji Heraldycznej w tej sprawie.

 

DP