„Gacok” po raz kolejny

W niedzielę, 2 czerwca, w amfiteatrze na Gackiej Górce odbył się XVII Podkarpacki Festiwal Zespołów Tańca Ludowego „Gacok”.

 

Komisja w składzie: Alina Kościółek-Rusin, Zofia Byczkowska oraz Zbigniew Gisserowski po obejrzeniu prezentacji konkursowych postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujących wykonawców. W kategorii zespołów od 13 do 25 lat, I nagrodę oraz 1 tys. zł ufundowane przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gaci otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Rochy” z Sędziszowa Małopolskiego. II nagrodę oraz 800 zł ufundowane przez Przewodniczącego Rady Gminy Gać otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Wiercany” z Wiercan. III nagrodę oraz 600 zł ufundowane przez Tomasz Machniak Firma ROL-Mach w Gaci otrzymał Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Gacoki” z Gaci. W kategorii zespołów powyżej 25 lat, I nagrodę oraz 1 tys. zł ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Hanka” z Głogowa Małopolskiego, II nagrodę oraz 800 zł ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Lubenka” z Lubeni.

Wyróżnienia oraz nagrody w wysokości 400 zł każda ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymali: Zespół Tańca Ludowego „Jarosławiaki” z Jarosławia oraz Zespół Ludowy z Kupiatycz. W kategorii par tanecznych wyróżnienie wraz z nagrodą 400 zł ufundowaną przez Tomasz Machniak Firma ROL-Mach w Gaci otrzymali: Grażyna Franus i Grzegorz Osikowski w Gaci. Nagrodę Grand Prix Festiwalu wraz z nagrodą finansową w wysokości 1.500 zł ufundowaną przez Wójta Gminy Gać oraz statuetką ufundowaną przez Centrum Kulturalne w Przemyślu otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Hyżniacy” z Hyżnego.

DP/fot. GOK Gać