Doczekają się obwodnicy?

Urząd Miasta poinformował, o ogłoszonym przetargu na budowę nowej drogi od ronda Gwizdaj do ronda Węgierska w Przeworsku. Jest szansa, że pojedziemy nią już końcem 2022 r.

 

Wojewoda Podkarpacki wydał pozwolenie na budowę dalszego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 835 relacji Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska. Dlatego też, 13 października Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie ogłosił przetarg na budowę dalszej części „nowej obwodnicy miasta Przeworska” oraz przebudowę istniejącego odcinka drogowego do wsi Urzejowice. Termin składania ofert ustalono na 19.11.2020 r.

Przypomnijmy, że nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej będzie prawie połowa planowanej obwodnicy południowej miasta Przeworska, czyli odcinek blisko 2,2 km. Najważniejsze węzły i skrzyżowania to nowo oddane rondo (węzeł Gwizdaj) będące początkiem odcinka drogowego, następnie planowane rondo na ul. Studziańskiej, które połączy drogę do miejscowości Studzian, Dębów, Gać i Markowa oraz nowe rondo na ul. Węgierskiej – droga, która połączy obecną drogę wojewódzką w kierunku Kańczugi. Zaplanowano również wykonanie obiektów takich jak przepusty na Nowosiółce oraz pomniejszych potokach i rowach odwadniających.

Mam nadzieję, że tym razem nie zabraknie środków na realizację tej strategicznej inwestycji, o którą zabiegamy od wielu lat – mówi burmistrz Leszek Kisiel.

 

DP