Czy w kasie miasta brakuje 20 milionów?

Podczas ostatniej konferencji prasowej z udziałem mediów burmistrz Marcin Nazarewicz, w towarzystwie swojej zastępczyni Patrycji Lachnik, zapowiedział, że w Urzędzie Miasta Jarosławia przeprowadzony zostanie audyt. Jakie nowo wybrany burmistrz ma powody, by przeprowadzić tak obszerną kontrolę? Jakie będą jego następne kroki, jeśli chodzi o funkcjonowanie urzędu oraz jednostek podległych?

 

Od czasu objęcia władzy przez Marcina Nazarewicza w Urzędzie Miasta Jarosławia zaszły istotne zmiany. Jedną z pierwszych była zmiana na stanowisku skarbnika. Jak informowaliśmy, funkcję tę objęła Katarzyna Czuba. Jednym z pierwszych zadań, jakie miała do wykonania nowa pani skarbnik, było zorientowanie się w finansach miasta.

– Niestety wstępna analiza pokazuje, że w budżecie miasta brakuje 20 mln zł. W związku z tym zdecydowaliśmy się na zlecenie audytu całej jednostki – mówi burmistrz M. Nazarewicz.

Audyt nie został jeszcze zlecony. Na chwilę obecną prowadzone są rozmowy, odnośnie tego, kto miały go wykonać. Wyniki tej kontroli najprawdopodobniej poznamy dopiero jesienią. Mają one bowiem zostać przedstawione opinii publicznej najwcześniej po wakacjach. – Poczekamy na wynik tego audytu żeby zobaczyć jaka jest realna kondycja miasta. Jest to pierwsze zaskoczenie, jakie zastało nas po wyborach – zauważa włodarz.

Wynik tej kontroli będzie miał kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o rozwój miasta i realizowane inwestycje. – Myślę, że wynik tego audytu wskaże nam kierunki działania, jeśli chodzi o ten rok i przyszłe lata – puentuje M. Nazarewicz.

 

„Zamiana stołków” trwa w najlepsze

Kolejną zasadniczą zmianą, która w ostatnim czasie dokonała się w jarosławskim urzędzie, była zmiana na stanowisku sekretarza. Z dniem 10 czerwca funkcję tę objął Marian Kwietniowski. Zastąpił on Magdalenę Kapustę, która funkcję sekretarza pełniła od blisko 3 lat. M. Kapusta obecnie wróciła do swoich wcześniejszych obowiązków, jakie pełniła w Urzędzie Miasta Jarosławia, a mianowicie głównego specjalisty ds. kontroli wewnętrznej i nadzoru właścicielskiego oraz specjalisty ds. BHP.

Burmistrz M. Nazarewicz nadmienia, że jednym z pierwszych zadań nowego sekretarza będzie utworzenie nowego regulaminu organizacyjnego pracy urzędu. Będzie on zawierał nowy podział obowiązków. Niewykluczone, że wydziały, które mają do wykonania najwięcej zadań, zostaną rozdzielone na mniejsze.

Nieoficjalnie mówi się też o tym, że w przyszłych tygodniach można się spodziewać kolejnych zmian, jeśli chodzi o prezesów spółek. Niewykluczone, że powołany zostanie nowy prezes PWiK. Nową propozycję pracy otrzyma również były wiceburmistrz Wiesław Pirożek, ponieważ nowy burmistrz przewiduje tylko jednego zastępcę. – Po powrocie z urlopu zostanie zaproponowane mu nowe stanowisko pracy w urzędzie, ponieważ ze względu na wiek, w jakim się znajduje, naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie mu miejsca pracy – mówi. M. Nazarewcz, uchylając rąbka tajemnicy.

 

EK