Znane osoby związane z Jarosławiem: Mieczysław Orłowicz – nestor turystyki polskiej

Mieczysław Orłowicz urodził się 17 grudnia 1881 roku w Komarnie koło Lwowa. Jego ojciec z wykształcenia był prawnikiem, oczekującym na wolne miejsce notariusza. Związane to było z częstymi podróżami wraz z rodziną. Matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Przez pewien okres matka przyjechała do Pruchnika, koło Jarosławia, gdzie jej ojciec Jan Krasicki, będąc kupcem i tam posiadał wraz z żoną dom. Tutaj młody Mietek spędził lata dzieciństwa. Następny okres jego życia to Dębica. W tym mieście przeżył pierwszą szkolną wycieczkę koleją do Krakowa, którym był zafascynowanym.

 

Lata 1891-1895 spędził w Jarosławiu, jako uczeń gimnazjum klasycznego (obecnie Liceum Ogólnokształcące), w którym nauka trwała wówczas osiem lat. Uczęszczając tutaj do klas 1-4 mieszkał u swego wuja w Rynku, a następnie razem z matką i młodszym rodzeństwem kolejno przy ulicy Spytka, Leżajskiej i Badeniego (obecnie Przemyska), zawsze w skromnych mieszkaniach, bo nie przelewało się w tej rodzinie.

Okres ten opisuje w swych pamiętnikach z dużym sentymentem dla Jarosławia. Szczegółowo opisuje istniejące w tamtym czasie stosunki społeczne, tryb swego życia i naukę w gimnazjum. Barwnie opisuje odpusty, jarmarki, ludzi i zdarzenia. Z braku funduszy na dalsze krajoznawcze podróże, wędruje z pielgrzymkami, udającymi się do Kalwarii Pacławskiej lub po lesistych wzgórzach okolic Pruchnika. Dalsza edukację odbył w Samborze i Chyrowie, w którym w 1895 roku zdał maturę. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił na Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1906 roku uzyskał tytuł doktora prawa. Aby propagować turystykę wśród młodzieży uniwersyteckiej w 1906 roku założył we Lwowie pierwszą organizacje turystyczną. W 1918 roku objął funkcję referenta oświatowego Uniwersytetu Żołnierskiego w Jarosławiu. W czasie pobytu wygłosił tu Orłowicz wiele odczytów, opracował doskonały przewodnik pt. „Jarosław, jego przeszłość i zabytki”. Przewodnik turystyczny z 29 ilustracjami w tekście. Nakładem Uniwersytetu Żołnierskiego w Jarosławiu 1921 roku. To opracowanie jest wzorcowe i do tej pory niezastąpione. Jak sam obliczył przeszedł w swoim życiu 140 tysięcy kilometrów (czyli ponad 3 razy więcej niż długość równika) Objął patronatem Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne przy Liceum Ekonomicznym w Jarosławiu, wielokrotnie do niego przyjeżdżając. Ostatni raz był w Jarosławiu w 1959 r. W tym samym roku zmarł. Jego imię nadano ulicom w Warszawie, Przemyślu i Jarosławiu.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”