Znamy wyniki matur

W szkołach ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego do matury przystąpiło 1097 tegorocznych absolwentów. Maturę z pozytywnym wynikiem uzyskało 803 osoby, co stanowi 73%. W szkołach ponadpodstawowych powiatu przeworskiego liczba zdających wynosiła 349, maturę zdało 221 osób, czyli 63% maturzystów.

 

Wśród 191 absolwentów I LO im. M. Kopernika egzamin zdało 179 osób, a 10 osób ma prawo do poprawki w sierpniu.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych ukończyło 216 absolwentów. 27 spośród 29 zdało egzamin maturalny w technikum oraz 167 ze 187 w liceum.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu ukończyło 127 osób, a egzamin maturalny zdało 85,7% absolwentów. 9,5% absolwentów, którzy nie zdali matury mają prawo do poprawki w sierpniu.

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących z 118 absolwentów maturę zdało 65% osób; w tym: 72,2% w LO oraz 61,5% w technikum. Prawie 22% uczniów ma prawo do poprawki.

Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących ukończyło 76 absolwentów. Egzamin maturalny pomyślnie zdało 64,3% osób; w tym: 64% w LO i 65% w technikum. 28,6% absolwentów ma prawo do egzaminu poprawkowego.

W Zespole Szkół Innowacyjnych, wśród 147 osób, które przystąpiło do egzaminu maturalnego 56,5% zdało go pozytywnie, w tym: 70% w LO i 52.6% w technikum. 52 osoby mają prawo do egzaminu poprawkowego (35,4%).

W Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących spośród 104 osób przystępujących do matury 56% zdało ją pozytywnie, a prawie 29% ma prawo do egzaminu poprawkowego.

W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych do matury przystąpiły 24 osoby, z czego 5 absolwentów pozytywnie ją zdało, a 13 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego.

W LO dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wśród 11 absolwentów, którzy przystąpili do matury, 4 osoby zdały ją pozytywnie, a następne 4 mają prawo do poprawki w sierpniu.

W Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych do matury przystąpiło 36 osób, z czego 25 zdało ją pozytywnie. Zdawalność wyniosła 69%.

W Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego do matury przystąpiło 5 osób. Wszystkie zdały.

W Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jenke egzamin maturalny zdawało 23 osoby, 22 zdało.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku do matury przystąpiło 122 absolwentów, z czego 111 zdało.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Przeworsku do matury przystąpiło 28 absolwentów, z czego 13 zdało. W technikum – 123 absolwentów, z czego 68 zdało.

W liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Przeworsku do matury przystąpiło 10 osób, z czego 6 zdało.

W Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Sieniawie do matury przystąpiło 12 osób, z czego 10 zdało.

W Technikum w Zarzeczu do matury przystąpiło 28 osób, z czego 4 zdały.

W Technikum w Kańczudze do matury przystąpiło 19 osób, z czego 7 zdało.

Uczeń, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu ma prawo do poprawki. Matura poprawkowa odbędzie się 24 sierpnia. Jej wyniki zostaną ogłoszone 10 września.

 

EK