Zmodernizowane drogi oraz chodniki

Kańczuga:

Prace modernizacyjne przeprowadzono na przełomie września i października na drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowościach: Kańczuga, Krzeczowice, Pantalowice, Łopuszka Mała i Sietesz.

 

W Kańczudze powstały dodatkowo chodniki. Prace sfinansowano ze środków własnych gminy a ich koszt to ponad 200 tys. złotych.

JR, Fot.  UMiG Kańczuga