Zmiana na stanowisku skarbnika

Anna Gołąb, skarbnik Miasta Jarosławia złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji postanawiając o przejściu na emeryturę. Na stanowisku zastąpi ją Katarzyna Czuba.

 

9 maja Anna Gołąb złożyła pismo do Burmistrza Miasta Jarosławia z prośbą o przejście na emeryturę (ze skutkiem na dzień 20 maja). Podczas sesji Rada Miasta Jarosławia jednogłośnie wyraziła zgodę na jej odwołanie. Anna Gołąb podziękowała wszystkim za dobrą współpracę.

– Dziękuję za podjęcie uchwały umożliwiającej mi przejście na emeryturę. Dziękuję Wysokiej Radzie i wszystkim pracownikom urzędu za współpracę i działania na rzecz mieszkańców Jarosławia przez 5,5 roku mojej pracy na stanowisku skarbnika. Praca ta była dla mnie dużym zobowiązaniem, ale i zaszczytem. Finanse Miasta moim zdaniem pozostawiam uporządkowane, w normalnej kondycji dla samorządu, który chce sie rozwijać. Życzę Wysokiej Radzie, panu Burmistrzowi, wszystkim pracownikom urzędu wielu dobrych pomysłów, owocnych obrad, pożytecznego działania na rzecz mieszkańców Miasta Jarosławia – mówiła A. Gołąb.

W dalszej części obrad rada wybrała nowego skarbnika. Na to stanowisko jednogłośnie została powołana Katarzyna Czuba, wieloletni pracownik Urzędu Miasta Jarosławia, główny specjalista w Wydziale Finansowym.

 

EK, fot. UM Jarosław