Zmarł Edward Makowiecki

We wtorek, 7 marca zmarł Edward Makowiecki, wybitny inżynier, projektant i budowniczy wielu kościołów.

 

Śp. E. Makowiecki już wiele lat temu przez bp. Ignacego Tokarczuka został odznaczony medalem „Zasłużony Budowniczy Kościołów Diecezji Przemyskiej”. W pamięci wielu pozostanie zasłużony dla renowacji m. in. Jarosławskiego Opactwa.

W 2017 r. śp. E. Makowiecki był nominowany do Nagrody Burmistrza Jarosławia JAROSŁAW 2017. Zasłynął intensywną pracą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Jarosławia. Jego wyjątkowe zaangażowanie w projekty remontowo-konserwatorskie przyniosło ogromne korzyści całemu miastu, a wiedza i doświadczenie skutecznie pomagały chronić historyczną formę i treść, godząc je jednocześnie z trudnymi wymaganiami techniczno-budowlanymi. Śp. E. Makowiecki spoczął na cmentarzu przy ul. Krakowskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 11 marca.

EK