„Złoty Prym”dla MP9

Miejskie Przedszkole nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jako jedyne na Podkarpaciu zostało uhonorowane prestiżową nagrodą „Złotego Pryma”.

 

Statuetkę z rąk kurator Małgorzaty Rauch odebrała dyrektor przedszkola Agata Kolasa-Skiba podczas uroczystości w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Złoty Prym to nagroda przyznawana jest jednej z typów szkołom i placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny. Przyznawana jest corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty jednej szkole, placówce województwa podkarpackiego, wyłonionym w drodze konkursu. – Jesteśmy zaszczyceni, że w IV edycji konkursu ta statuetka została przyznana właśnie dla naszego przedszkola. Tak duże wyróżnienie ze strony organu nadzorującego jest nie tylko powodem do dumy, ale czynnikiem motywującym dyrektora, nauczycieli do ponoszenia coraz większych wysiłków na rzecz rozwoju przedszkola – podsumowała dyrektor A. Kolasa-Skiba.

Red.