Zima znów zaskoczyła

Właściciele i administratorzy budynków powinni pamiętać o swoich dodatkowych obowiązkach tj. uprzątnięciu śniegu z chodników przylegających bezpośrednio do posesji.

 

– Odśnieżanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości (niezależnie czy jest to nieruchomość gruntowa czy budynek) jest obowiązkiem przede wszystkim właścicieli nieruchomości lub w ich imieniu – administratorów lub zarządców danego terenu – przypomina Iga Kmiecik, rzecznik prasowy Burmistrza Miasta Jarosławia.

Za usunięcie śniegu odpowiada więc w zależności od lokalizacji: właściciel prywatnego domu, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa lub gmina. Obowiązek taki nakłada na ww. właścicieli ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nawet w przypadku gdy Zarząd Dróg udrażnia i częściowo odśnieża chodniki nie zwalnia to właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości. Dodatkowo należy zadbać o usunięcie sopli lodu i zwałów śniegu z dachów, rynien i innych części budynków przylegających do chodnika. Odgarnięty śnieg należy składować w miejscu, w którym nie będzie powodował zakłóceń w ruchu pieszych i samochodów.

Przypominamy, że niespełnienie obowiązku skutkować może nie tylko mandatem, ale także sprawą o odszkodowanie założoną przez kogoś kto ulegnie wypadkowi na nieodśnieżonym, śliskim ciągu pieszym.

 

Opr. EK