Zarzecze już po dwóch sesjach

Nowo wybrana Rada Gminy Zarzecze obradowała już dwukrotnie. Sesja inauguracyjna, podczas której ślubowanie złożył wójt Tomasz Bury, odbyła się 7 maja.

 

Podczas pierwszej sesji nowej Rady, radni otrzymali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Po nich ślubowanie złożył wójt Gminy Zarzecze Tomasz Bury, który następnie podziękował mieszkańcom za zaufanie, którym po raz kolejny został obdarzony. Zapewnił o dalszej intensywnej pracy na rzecz rozwoju gminy, realizacji planu wyborczego, a także współpracy z sołectwami oraz lokalnymi organizacjami. W dalszej części odbył się wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze. W wyniku tajnego głosowania funkcję tę objęła po raz kolejny Małgorzata Byrwa.

Druga sesja odbyła się w czwartek, 16 maja. Radni zdecydowali m.in. o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zarzecze, którymi zostali Daniel Kopkowicz i Krzysztof Szabowski. Powołano też Skarbnika Gminy, którym została Małgorzata Gil oraz poszczególne komisje stałe Rady.

DP/UG Zarzecze