Zaprosili drzewa do szkoły

Uczniowie, nauczyciele i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Łopuszce Wielkiej postanowili „zaprosić” do swoich klas polskie gatunki drzew realizując projekt mający celu promocję wiedzy z zakresu silwoterapii, czyli metody terapii opartej na kontakcie z naturą.

 

Młodzież w ramach projektu „Zaprośmy drzewa do szkoły” poznaje wspaniałe właściwości drzew oraz uczy się, jak ważne jest spędzanie czasu wolnego w otoczeniu przyrody. Każdej klasie patronuje inne drzewo, które stanowi motyw przewodni w dekoracji sali. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców drzewa na dobre rozgościły się wśród szkolnych ławek. Powstały piękne, pomysłowe dekoracje które pokazują, jakim wielkim bogactwem są nasze dęby, lipy, brzozy, klony, jarzębiny. Organizowane są wycieczki, warsztaty, konkursy wiedzy na temat drzew, a obok szkoły powstaje edukacyjna ścieżka dendrologiczna. Te wszystkie działania możliwe są dzięki grantowi z programu „Działaj Lokalnie” przyznanemu przez Fundację Fundusz Lokalny w Leżajsku. Bardzo ważna w realizacji części zadań okazała się współpraca z Nadleśnictwem Kańczuga i z Arboretum w Bolestraszycach.

– Bardzo zależy nam na poszerzaniu wiedzy na temat oddziaływania drzew na zdrowie i samopoczucie człowieka. Mamy nadzieję, że zachęcimy naszych podopiecznych do częstszego kontaktu z naturą, która jest cudownym lekiem na problemy wywołane trudnym czasem pandemii i zdalnego nauczania – mówi Lucyna Zięba, dyrektor szkoły i jednocześnie koordynator projektu.

 

Opr. DP/fot. org.