Zapomniana droga?

Mieszkańcy interweniują w sprawie remontu drogi, która według nich stała się nieco zapomniana przez władze. Gmina uspokaja jednak, że tak nie jest.

 

Jak wyjaśnia Agnieszka Bukowa-Jedynak, kierownik Przedsięwzięć Publicznych Inwestycji i Remontów Urzęd Gminy Przeworsk, Gmina ogłosiła przetarg dla zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 110820R w miejscowości Studzian w dniu 13 lipca br. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono jednak żadnej oferty. W dniu 23 sierpnia wszczęto ponownie procedurę przetargową dla wyżej wymienionego zadania. Termin składania ofert upływa w dniu 7 września br.

Po rozstrzygnięciu postępowania Gmina przystąpi niezwłocznie do wykonania przedmiotowego zadania – zapewnia A. Bukowa-Jedynak.

DP