Zaplanowano powstanie targowiska

Plac targowy ma zostać wybudowany w Kańczudze, na działkach zlokalizowanych przy drodze prowadzącej do Przeworska, pomiędzy kościołem a stacją benzynową. Jego powstanie pozwoli rolnikom lepiej promować swoje produkty na rynku lokalnym.

 

Na zagospodarowanym terenie ma znaleźć się zadaszona wiata handlowa oraz budynek wielofunkcyjny. W celu wyposażenia obiektu zakupione zostaną stoły oraz namioty handlowe. Teren zostanie ogrodzony oraz oświetlony światłami LED, energię dostarczać będzie instalacja OZE. Na realizację inwestycji pn. „Budowa placu targowego w Kańczudze na działkach nr 1816/2 i 1819/9” pozyskano dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” w wysokości ponad 800 tys. zł. Całkowity koszt projektu szacowany jest na ponad 1,5 mln zł. Czas przewidziany na realizację to 24 miesiące.

 

JR

Fot. UMiG Kańczuga