Zakończyła się budowa COM

Zakończyła się budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tryńczy, z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Jest to nowoczesny, dwukondygnacyjny budynek, usytuowany blisko centrum miejscowości.

 

Na ten cel Gmina Tryńcza w 2021 roku pozyskała 2,6 mln złotych w ramach programu „Centra Opiekuńczo – Mieszkalne” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszty całości inwestycji zamykają się w kwocie 2,8 mln zł. Obiekt został wyposażony w sprzęt multimedialny, rehabilitacyjny oraz meble i jest gotowy do przyjęcia podopiecznych. W połowie czerwca planowane jest oficjalne otwarcie Centrum.

Będzie to placówka oferująca szereg zajęć dla podopiecznych: warsztaty, zajęcia tematyczne, czy zajęcia rehabilitacyjne. Centrum zagwarantuje też ciepłe posiłki dla swoich pensjonariuszy. Wśród nich znajdą się m.in. osoby starsze, a wiadomo, że wiele z nich mieszka samotnie.

Mimo, że na terenie Gminy funkcjonują już m.in. Kluby dla seniorów, to zapotrzebowanie na tego typu placówki jest co raz większe, dlatego z myślą o tych osobach sięgnęliśmy po środki na budowę COM – mówi wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch.

Centra Opiekuńczo-Mieszkalne przeznaczone są dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te, obok różnorodnego wsparcia adekwatnego do ich potrzeb, w tym w zakresie czynności życia codziennego (higienicznych, przygotowywania i spożywania posiłków, przemieszczania się) będą mieć zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i   godnego funkcjonowania. Wspólny pobyt mieszkańców w Centrum ma za zadanie wpłynąć pozytywnie na procesy uspołecznienia i nawiązywania relacji interpersonalnych oraz pozwolić na podejmowanie przez osoby niepełnosprawne aktywności na miarę posiadanego potencjału i zasobów.

TP