Zagraniczni studenci w PWSTE w Jarosławiu w ramach programu Erasmus+

W semestrze zimowym roku akademickim 2020/2021 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu gościła kilkunastu studentów reprezentujących partnerskie uniwersytety z Hiszpanii, Turcji i Portugalii.

 

Dla zagranicznych studentów studiujących w PWSTE przygotowano katalog przedmiotów w języku angielskim. Za organizację pobytu odpowiadała mgr Magdalena Bojarska, Rzecznik Prasowy i Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej PWSTE.

 

Młodzież z Univerity of Extremadura i PolytechnicInstitute of Bragança oraz University of Harran, a także Technical University of Cartagena, czy też KastamonuUniversitystudiowała w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, JM Rektor PWSTE w Jarosławiu podkreśla, że także studenci jarosławskiej Uczelni wyjeżdżają na studia i praktyki zagraniczne, korzystając z programu Erasmus+. Wśród wybieranych krajów i uczelni znajdują się: University of Azores i IESF – Instituto de EstudosSuperiores de Fafew Portugalii oraz Universidad de Murcia w Hiszpanii, a także Hochschulefür Technik Stuttgart – University of Applied Sciences w Niemczech. Destynacjami studenckich wyjazdów w roku akademickim 2019/20 były dodatkowo czeski Metropolitan University Prague, Istanbul Aydin University w Turcji, jak również International College of Cosmetology w Rydze na Łotwie, czy Polytechnic University of Cartagena w Hiszpanii.

 

StudenciPWSTE wyjeżdżają również na zagraniczne praktyki wakacyjne na Cypr, do Hiszpanii, Grecji, Portugalii i austriackiego Wiednia, także w ramach Erasmusa+. Uczestnikami programu są studenci i absolwenci różnych kierunków, w tym: geodezji i kartografii,finansów i rachunkowości, informatyki, kosmetologii i pedagogiki, czy zarządzania – wyjaśnia odpowiadająca za realizację wyjazdów Magdalena Bojarska.

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej, który ZMIENIA ŻYCIE i OTWIERA UMYSŁY! PWSTE wysyła studentów do zagranicznych uczelni, z którymi podpisano umowy o partnerskiej współpracy!

 

NIE CZEKAJ! NIE ZWLEKAJ! DAJ SUSA I SKOCZ NA ERASMUS PLUSA!