Z tradycją za pan brat

W sobotę, 22 kwietnia, w Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce odbyło się Gminne Święto Tradycji Wielkanocnych połączone z jubileuszem 25-lecia miejscowego Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie”.

 

Wydarzenie otworzyła Justyna Solarz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku, po którym licznie zgromadzona publiczność obejrzała wyjątkowy program artystyczno-muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grzęsce pod okiem nauczycieli: Marty Bednarz, Małgorzaty Śliwy oraz Ewy Lenar-Sławińskiej, który wprowadził uroczysty nastrój spotkania. Następnie przedstawiciele Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” zaprezentowali dawny wielkanocny zwyczaj „żaczków” oraz uświetnili wydarzenie odśpiewaniem ludowych piosenek.

Po zakończeniu części artystycznej przyszedł czas na życzenia z okazji jubileuszu 25-lecia Zespołu Śpiewaczego „Grzęszczanie” oraz wręczenie okolicznościowego grawertonu.

Zorganizowane dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przeworsk spotkanie było również okazją do podsumowania Gminnego Przeglądu Palm Wielkanocnych. Każde koło oraz stowarzyszenie, które wzięło w nim udział, zostało nagrodzone.

Przy stołach zastawionych wielkanocnymi daniami, przygotowanymi według tradycyjnych przepisów, miejscowy proboszcz odmówił modlitwę i poświęcił potrawy. Wszyscy uczestnicy spotkania podzielili się jajkiem i w miłej atmosferze celebrowali wspólnie spędzony czas.

Wśród zaproszonych gości byli: ks. proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grzęsce Kazimierz Jurczak, posłowie na Sejm RP Teresa Pamuła oraz Tadeusz Chrzan, przewodnicząca Rady Powiatu Przeworskiego Agnieszka Bukowa-Jedynak, członek Zarządu Powiatu Przeworskiego Wiesław Bukowski, kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przeworsku Anna Świderska-Ciupa, naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku Zbigniew Dryla, przedstawiciele Rady Gminy Przeworsk, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Przeworsk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Grzęsce oraz reprezentanci organizacji i stowarzyszeń z Gminy Przeworsk. Organizatorem wydarzenia byli: Wójt Gminy Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grzęsce.

 

DP/GOK Przeworsk