Z serca do serca

Akcja zbierania nakrętek do metalowych serc ustawionych w trzech miejscowościach w Gminie Tryńcza, okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Zaledwie 3 dni po ustawieniu, serca wypełniły się po brzegi. Akcja ma wymiar społeczny i zarazem ekologiczny.

 

Serca zostały zakupione z myślą o wykorzystaniu nakrętek na potrzeby charytatywne.

Mowa tutaj przede wszystkim o mieszkańcach naszej gminy, którzy potrzebują wsparcia w rehabilitacji czy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego – mówi wójt Ryszard Jędruch.

Osoby, do których trafi pomoc wygenerowana poprzez zbiórkę nakrętek zostały wytypowane przez radnych, sołtysa danej miejscowości oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pierwsza porcja uzbieranych nakrętek trafiła w piątek, 28 sierpnia, do Piotra Capłap z Gniewczyny Łańcuckiej, który w wyniku wypadku doznał poważnego urazu ręki. Teraz wymaga intensywnej i kosztownej rehabilitacji. W przekazaniu nakrętek wzięli udział inicjatorzy zbierania nakrętek dla Piotra – radny Stanisław Kogut oraz sołtys Roman Kozyra.

Serdecznie dziękujemy za przekazane nakrętki. Środki ze sprzedaży przeznaczamy na rehabilitację syna. Każda ilość nakrętek to dla nas wsparcie – mówi Krystyna Capłap, mama Piotra.

Gmina planuje zakup kolejnych serc do pozostałych sołectw, z uwagi na bardzo duże zainteresowanie akcją wśród mieszkańców.

DP/UG Tryńcza