Z motywem jednorożca

W cyklu omawiania tematyki nadzorów konserwatorskich, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprezentował zdjęcia wykonane w trakcie komisji przy tzw. „przeźroczach” z motywem jednorożca (przypuszczalnie jako symbolem Maryjnym), zdemontowanych w trakcie prowadzonej konserwacji dekoracji malarskiej w prezbiterium kościoła Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu.

 

W trakcie usuwania przemalowań odsłonięto wcześniejsze warstwy, dość dobrze zachowane. Pod zielonym tłem rozpoznano dwie wcześniejsze błękitne warstwy, z których najstarsza została wykona z użyciem smalty (sproszkowany krzemian potasu i kobaltu o barwie szafirowej). Grunty, na których nałożono barwną dekorację były pokryte w miejscach ażurowych, rzeźbionych wici roślinnych, pulmentem – bolusem (glinka czerwonawa z klejem umożliwiająca przyklejanie płatków złota i ich polerowanie). Podczas komisji ustalono, by przywrócić pierwotną kolorystykę i sposób opracowania przeźroczy. Usunięte zostaną przemalowania zielone i błękitne powracając do pierwotnej, charakterystycznej kolorystyki smalty. Odsłanięte zostaną grunty z zachowanym pulmentem, odtworzone srebrzenia i złocenia według oryginalnych metod, z utrzymaniem „dawnego” charakteru opracowania przeźroczy.

 

Źródło: PWKZ