Wystawa, którą trzeba zobaczyć

Ponad 700 eksponatów datowanych od schyłkowej epoki lodowcowej (ok. 20 tysięcy lat temu) aż do późnego średniowiecza (XV w.) można obejrzeć na nowej wystawie stałej noszącej tytuł „Na pograniczu… Najstarsze dzieje ziemi jarosławskiej”, znajdującej się w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. – To niezwykła okazja, aby przenieść się w czasie w fascynujący świat pradziejów regionu – mówią kuratorzy wystawy dr Elżbieta Sieradzka-Burghardt i dr Marcin Burghardt.

 

Tytuł wystawy zrodził się z obserwacji. – Ziemia jarosławska, położona w obrębie naturalnych szlaków komunikacyjnych: Bramy Przemyskiej oraz doliny Sanu – od tysięcy lat jest miejscem nieustannego krzyżowania impulsów płynących na osi wschód-zachód i północ-południe – opowiada M. Burghardt. Z kolei E. Sieradzka-Burghardt dodaje, że „ślady odwiecznego mieszania się tutaj rozmaitych kultur i tradycji zachowały się w postaci niezwykłych znalezisk archeologicznych z regionu, które w wielu przypadkach nie mają swojego odpowiednika w pozostałej części Polski. Wiele z tych zabytków będzie można oglądać na otwartej wystawie”.

– Poczynione w ostatnich 20 latach odkrycia archeologiczne w okolicach Jarosławia nie raz przynosiły ze sobą konieczność napisania na nowo syntezy dziejów tych terenów, ale i całej Europy środkowo-wschodniej – mówi M. Burghardt. – Chcemy pokazać niezwykłe bogactwo ludów, które niegdyś zamieszkiwały te ziemie i pokazać, co jest dla nich wyjątkowe – wyjaśnia.

Na wystawie można zobaczyć m. in. najstarszy sztylet wykonany z metalu odkryty w Polsce południowo-wschodniej oraz rekonstrukcję stroju i wyposażenia scytyjskiego wojownika z okolic Chotyńca.

Prace nad wystawą trwały 2 lata. Ich koszt wyniósł ponad 250 tys. zł. Prezentowane zabytki pochodzą z kolekcji Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a także zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Fundacją Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. – W ciągu prawie 100 lat funkcjonowania jarosławskiego muzeum, instytucja ta nie miała wystawy stałej, na której w sposób tak kompleksowy prezentowane były pradzieje i średniowiecze regionu – mówi Konrad Sawiński, dyrektor Muzeum.

 

Opr. EK, fot. org.