Wystawa jubileuszowa w Galerii „Magnez”

W Galerii „Magnez” działającej przy przeworskim muzeum przez całe lato będzie można zwiedzać wystawę jubileuszową pn. „ 50 lat Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku 1974-202”.

 

W związku z obchodzonym jubileuszem 50-lecia istnienia Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku została przygotowana wystawa czasowa w Galerii „Magnez”, na której zaprezentowane zostały m.in. archiwalne fotografie przedstawiające Muzeum, które na przestrzeni lat rozwijało się i powiększało o nowe pomieszczenia, najstarsze dokumenty i fotografie znajdujące się na co dzień w muzealnym archiwum, fotografie przedstawiające uroczyste otwarcie Muzeum w dniu 8 czerwca 1974., muzealia pożarnicze: hełmy strażackie, figurkę Św. Floriana z 1823 r., oraz pierwszy eksponat wpisany do Księgi Muzealiów Technicznych pod numerem MP-P-1 – prądownica czyli końcówka węża strażackiego z przełomu XIX i XX w. Ponadto dopełnieniem wystawy jest „namiastka” tzw. poligonu wystawowego, który dawniej znajdował się na zewnątrz i przeznaczony był dla większego sprzętu strażackiego, czyli sikawek. Na wystawie odwzorowano go na podstawie starych fotografii i zaprezentowano na nim sikawki z OSP Maćkówka i OSP Ostrów k. Gaci. Wystawę uzupełniają kroniki wpisów turystów i odwiedzających Muzeum z lat 1973-2022 oraz fotografie współczesne prezentujące większe projekty i wydarzenia organizowane przez Muzeum na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Wystawa czynna jest do 8 września 2024 r., wstęp 2 zł..

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

fot. R. Czepiński