Wyremontują cmentarz

Gmina Tryńcza otrzymała kolejne dofinansowanie na remont Cmentarza Wojennego Ofiar Hitleryzmu z II wojny światowej w Jagielle.

 

W ubiegłym roku gmina odnowiła część mogił na cmentarzu dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wnioskowano również o Kolejne środki, które pozwoliłyby na realizację drugiego etapu inwestycji. Pod koniec marca Urząd Gminy Tryńcza poinformował, że złożony wniosek znalazł się na liście zadań objętych dofinansowaniem w ramach programu MKDNiS pn. „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Wyremontowane mają zostać kolejne mogiły, odświeżenia doczeka się również brama i ogrodzenie. Zakupione zostaną tabliczki informacyjne. Gmina otrzymała na ten cel 17 tys. zł dofinansowania. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca grudnia br.

 

DP/UG Tryńcza