Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w Pełkiniach już działa

W czwartek, 8 września odbyło się uroczyste otwarcie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław.

 

W uroczystym otwarciu wzięli udział: Elżbieta Grunt, wójt gminy Jarosław, Agnieszka Sikorska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu, Antoni Gwóźdź, przewodniczący Rady Gminy Jarosław, Dariusz Czereba, wiceprzewodniczący i sołtys wsi Pełkinie, a także radni i pracownicy gminy oraz sołtysi okolicznych miejscowości. Uczestników tego wydarzenia przywitała Elżbieta Kot, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, która przedstawiła główne założenia projektu. Poświęcenia sprzętu rehabilitacyjnego dokonał ks. Roman Cieśla, proboszcz Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pełkiniach.

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław powstała na podstawie umowy zawartej 26 kwietnia, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania wyniosła przeszło 420 tys. zł, zaś wkład własny to 22 tys. 150 zł.

W ramach projektu nie tylko zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, pielęgnacyjny i wspomagający, z którego nieodpłatnie mogą już korzystać mieszkańcy gminy Jarosław, ale i przeprowadzono prace remontowe budynku Domu Kultury w Pełkiniach. Ponadto odbędą się szkolenia z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji dla osób sprawujących opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu pod nr tel. (16 ) 624 86 30, (16) 6248659. Wymagane dokumenty będą udostępnione na stronie internetowej gminy (www.ug.jaroslaw.pl).

 

EK, fot. org.