Wyjadą na Węgry doskonalić język

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu weźmie udział w projekcie „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy”, który umożliwi 30 uczniom tej szkoły wyjazd na Węgry.

 

Nie tak dawno nauczyciele Szkoły Podstawowej w nr 1 w Jarosławiu zakończyli i podsumowali projekt „Budujemy mosty zamiast murów”, w ramach którego przebywali w różnych krajach UE, gdzie wraz z reprezentantami międzynarodowej kadry pedagogicznej doskonalili swoje umiejętności językowe. Tym razem Narodowa Agencja Erasmus+ zatwierdziła do realizacji projekt szkoły „W zjednoczonej Europie jesteśmy sobie bliscy”. Zakłada on zaangażowanie i mobilność uczniów, a jego wartość to 135 648 złotych.

– Uczniowie, którzy zakwalifikują się do realizacji projektu (decyduje o tym m.in. poziom znajomości języka angielskiego), wyjadą w dwóch 15-osobowych grupach na Węgry, gdzie stroną przyjmującą będą węgierskie szkoły podstawowe – mówi Olaf Pokrywka, dyrektor SP nr 1.

Przed wyjazdem uczniowie przygotują prezentację w języku angielskim na temat swojej szkoły oraz rodzinnych stron.

– Liczymy, że szczególną motywacją wykażą się tu uczniowie klasy siódmej dwujęzycznej, bo taki oddział, jako jeden z niewielu w Jarosławiu funkcjonuje w naszej szkole od września bieżącego roku szkolnego – wyjaśnia dyrektor.

Uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie nauczą się kilku podstawowych zwrotów w języku węgierskim. Głównym wydarzeniem będzie jednak pobyt na terytorium Węgier oraz bezpośredni kontakt z młodzieżą zaprzyjaźnionego kraju.

– Podnoszenie kompetencji językowych, wymiana doświadczeń szkolnych, poznanie innej kultury, historii i tradycji to tylko część przewidywanych korzyści, które staną się udziałem uczestników projektu – podkreśla O. Pokrywka.

 

EK